Administrativně skladovací areál "Centrum Sodomkova"

Praha 10 – Hostivař, Sodomkova ul.
(prodej připraveného projektu s vydaným stavebním povolením – ihned k výstavbě)

POPIS PROJEKTU

Popis projektu v externím dokumentu - formát PDF

Rekonstrukce barokního paláce žďárského opata

Popis projektu v externím dokumentu - formát Microsoft Word

Rekonstrukce barokního paláce žďárského opata

PŘEDMĚT PRODEJE

parcely

číslo typ výměra
1462/3 ostatní plocha 5 m2
1462/10 ostatní plocha 62 m2
1676/6 ostatní plocha 472 m2
1676/20 ostatní plocha 145 m2
1676/65 ostatní plocha 3818 m2
1676/66 ostatní plocha 289 m2
1676/99 ostatní plocha 587 m2
1676/100 ostatní plocha 62 m2
1676/101 ostatní plocha 143 m2

Projektová dokumentace ve stupni stavebního povolení:

 • STAVEBNÍ POVOLENÍ ke stavbě vodního díla – dešťové kanalizace a splaškové kanalizace, číslo jednací: 020900/08/OV/JMu,
  Městská část Praha 15 – Úřad městské části, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10, odbor výstavby
 • STAVEBNÍ POVOLENÍ na stavbu pozemní komunikace a zpevněné plochy, číslo jednací: 011514/08/OV/JMu,
  Městská část Praha 15 – Úřad městské části, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10, odbor výstavby
 • POVOLENÍ na odstranění stavby – areálové komunikace a manipulační plochy a sjezdu z komunikace Sodomkova, číslo jednací: 020903/08/OV/MBo,
  Městská část Praha 15 – Úřad městské části, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10, odbor výstavby
 • STAVEBNÍ POVOLENÍ na stavbu – administrativní budova Sodomkova, číslo jednací: 011516/08/OV/MBo,
  Městská část Praha 15 – Úřad městské části, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10, odbor výstavby
 • prodejní cena k jednání: 45 000 000 Kč

KATALOG

Katalog ke stažení ve formátu PDF.

Rekonstrukce barokního paláce žďárského opata
Rekonstrukce barokního paláce žďárského opata
Rekonstrukce barokního paláce žďárského opata

Lokalita